Læst og hørt

Væggelusen er tilbage i Danmark

Flere gange om ugen kan man læse artikler rundt omkring hvor væggelus bliver omtalt. Hvorfor er det lige, at væggelus er så interessante i forhold til så mange andre skadedyr? Den anden dag kunne man i Ugeskrift for læger læse […]